Indekseringsspråk

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term indekseringsspråk
synonym term emnespråk


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term indekseringsspråk
synonym term emnespråk


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term indexing language
synonym term information retrieval language


INFORMASJON
definisjon kunstige språk konstruert for å uttrykke dokumenters emne og form, ofte er de tilordnet en notasjon (koder) for å kunne muliggjøre systematisk ordning, indekseringsspråk benevnes gjerne klassifikasjonsskjema (bibliotek, muséer) eller arkivnøkler
referanse Henriksen, Tor. (2017, 11. oktober). Indekseringsspråk. I Store norske leksikon. Hentet 8. mars 2018 fra https://snl.no/indekseringsspr%C3%A5k.
kommentar uten tilordnet notasjon kalles indekseringsspråkene emneordslister eller tesaurus, som består av emneord eller termer med angivelse av synonymer og relaterte emner
bruksområde Bibliotekfag
Kunnskapsorganisasjon
ansvarlig/ansvarleg Biblioterm
inndato 8.3.18